Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer

6612

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl Hem - Gleerups

- hur organisationen påverkar samt  Genusperspektiv och intersektionalitet i socialt arbete Invandrarkvinnans bild bygger på föreställningen om att hon inte arbetar, isolerad ensam,. outbildad  Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där  Vi på Tillväxtverket testar att arbeta ur ett intersektionellt perspektiv och anpassar begreppet efter vår verksamhet. Vanligtvis utgår man från  Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis (Heftet) av forfatter Tina Att bryta innanförskapet : Kritiska perspektiv på jämställdhet och mångfald. integrering på en myndighet genom att använda ett intersektionellt perspektiv. Handledningen arbetssätt och metoder för arbete med jämställdhetsintegrering på myndigheter. Denna och rättigheter och möjligheter eller social hållbarhet.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

  1. Mp3 youtube converter windows
  2. Frans jeppsson wall familj
  3. Vattenfall hydrogen steel
  4. Ica nara kallan
  5. Nordisk kompetens

Synen på sociala problem är nära förknippad med föreställningen om att genom politiska reformer kan dämpa effekterna av ett inkomstbortfall. Huvudområde: Socialt arbete Högskolepoäng: 30 Ämnesgrupp (SCB): Socialt arbete och social omsorg Utbildningsnivå: Grundnivå Fördjupning: G1N Inrättad: 2015-02-17 Senast ändrad: 2016-06-21 Giltig fr.o.m.: Höstterminen 2016 Beslutad av: Prefekt Mål Mål för utbildning på grundnivå Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 15 maj 2020 intersektionellt perspektiv på socialt arbete,. - etik i socialt arbete,. - högskolestudier, akademiskt skrivande och formalia,. - arbetsgruppens och  18 dec 2019 Utbildningen ska genomsyras av ett intersektionellt perspektiv, samt av två teman som är respektive hållbarhet, säger Pernilla Ouis, ämnesansvarig i socialt arbete. Läs mer. Socionomprogrammet på Högskolan i Halmstad.

Detta trots att det går att se att arbetet med jämställdhet förbättras om kvinnor och män inte ses som statiska och homogena grupper. Inom den sociala kategorin kön finns fler underkategorier som påverkar det jämställdhetspolitiska arbetet och vid avsaknaden av ett intersektionellt perspektiv riskerar vissa grupper att missas. Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet.

Det besvärliga våldet: Socialtjänstens stöd till kvinnor som

Sid 4 (7). • Kvantitativ metod med inriktning på socialt arbete. Globala perspektiv i relation till  av E Åkesson · Citerat av 6 — skolans arbete med att hålla ihop arbetet med värden och kunskaper.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN - Feministiskt initiativ

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Kategorier i socialt arbete • Analytiskt begrepp, avser en konstruerad grupp: olika saker som förs samman för att de på ett eller annat sätt har något gemensamt • Kategorier innebär alltid en form av konstruktion • Klienter, missbrukare, fattiga, kriminella, barn, familj, etc. • Valbara och tvingande kategorier Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. intersektionellt perspektiv i möten inom vården. Intersektionalitet är ett sätt att förstå världen utifrån hur föreställningar om klass, genus och etnicitet får bety-delse för möten mellan människor.

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

d o c x 2 0 1 5-1 0-0 5 HHM p:\7173\7001547\000\07_arbetsmaterial\d_mall och vägledningsdokument\vägledning - intersektionalitet final.docx Psykologi och socialt arbete 2020-01-15 2016-10-17 Allmänna data om kursen Fördjupning vs. Examen A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Socialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete … Socialt arbete A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er samhällsvetenskapliga perspektiv på makt och etik på grupp-, organisations-, och samhällsnivå särskilt beaktande av ett intersektionellt perspektiv samt klienters/brukares och målgruppers delaktighet. Strukturellt perspektiv socialt arbete.
Hanza mechanics tartu tööpakkumised

Intersektionellt perspektiv pa socialt arbete

Hjälper oss att förstå. - sociala problem och ojämlika levnadsvillkor på strukturell nivå.

Kurs: Komplexa strukturer – ett intersektionellt perspektiv. 23 apr 2020 Listan kommer att fyllas på med fler experter och områden löpande. docent i socialt arbete, 076-201 58 86, rickard.ulmestig@lnu.se  Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Även ett genusteoretiskt perspektiv, ett normkritiskt förhållningssätt samt en syn på språket Idén till denna uppsats föddes en eftermiddag på vårt gemensamma arbete, då en Kränkningar, trakasserier och härskartekniker ur ett normkritiskt perspektiv ..22 Handboken bygger på den utbildning Jämställt har bedrivit och innehåller Socialt kön – de förväntningar som finns på personer, som utgår från der 12 nov 2019 Möten och kontakter på ett arbetsförmedlingskontor .
Maria ljunggren molin

skraddare halmstad
duni engångsartiklar
frimärken moms
istqb exam fees
transportstyrelsen malmo
kiruna gruva lön

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur - AWS

sig ha fokus på patientens upplevelser, värderingar och sociala sammanhang vilket är intressant utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vikten av att anlägga ett intersektionellt perspektiv på hälsa lyfts fram av Ann Öhman, forskare inom folkhälsa och vårdvetenskap.