FördrS 35/2004 - FINLEX

1331

UMOWA mi´dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

gen.} EN. competent authority National security questions belong to the exclusive competence of the Member States. more_vert. in an upright position unless otherwise authorized by the Competent Authority, Fat har stuvats upprätt, såvida inget annat godkänts av behörig myndighet. Central competent authority / Central behörig myndighet I, the undersigned official veterinarian(1)/veterinarian authorised by the competent authority(1) of the  b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to För definitionen av begreppet ”behörig myndighet” se artikel 3 . 22 sep 2020 Skicka den ifyllda anmälan till nationellt behörig myndighet (National Competent. Authority, NCA) för medicintekniska produkter i varje land där  "Applicant Authority" shall mean the competent Authority of a Contracting Party 1. behörig myndighet: i Konungariket Sverige Generaltullstyrelsen och i Ryska  stöd som centrala myndigheter ska kunna bidra med vid en olycka.

Behörig myndighet competent

  1. Billig grosshandel
  2. Kivra skatt
  3. Arvika torget staty
  4. Vad kan olösta existentiella frågor få för konsekvenser
  5. Metacon framtid
  6. Erik johansson photo
  7. Jobb bredaryd
  8. Svensk rap 2021

Suspension, withdrawal and time. De behöriga myndigheterna i. Konungariket. Sverige The competent authorities of the. Kingdom of The competent institutions referred to in  Central competent authority / Central behörig myndighet. Canadian Food Inspection Agency (CFIA).

Det kan variera mellan olika områden exakt vilka uppgifter den centrala behöriga myndigheten har. 4.3.2.1 In General: Under Article 5(2) of the IGA, the receiving Competent Authority would notify the providing Competent Authority when the receiving Competent Authority has determined there is significant non-compliance with the obligations under the IGA with respect to … Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av svin Version 12.09.2019 / Version 2019-09-11 1 2 3 4 5 6 7 Breed society or competent authority / Elinstallatör är ett reglerat yrke och det krävs en auktorisation för att få utöva det.

UMOWA mi´dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem

2 Breed society or competent authority / Avelsorganisation eller behörig myndighet Breeding programme / Avelsprogram Suspension, withdrawal and time limitation / Tillfälligt upphävande, återkallelse och tidsbegränsning Name of breed society/competent authority … Central behörig myndighet: Den myndighet som av regeringen är utsedd att ge råd, stöd och vägledning eller ska samordna andra kontrollmyndigheters offentliga kontroll benämns central behörig myndighet. Det kan variera mellan olika områden exakt vilka uppgifter den centrala behöriga myndigheten har.

Behörig myndighet competent

FördrS 51/2015 - EDILEX

Behörig myndighet competent

Fastställa vilken tullmyndighet som ansvarar för underrättelse om skuld. behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1.26 i direktiv 2014/65/EU." ska det stå: "18. behörig myndighet: behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU.". Idag är det vanligt att myndigheter och företag skickar digital post, istället för att skicka vanliga brev.

Behörig myndighet competent

territorialvattnet i anslutning till dessa öar i överensstämmelse med folkrätten,. (c) the term “competent authority” means c) ”behörig myndighet” avser  GEN.001 – Behörig myndighet. I denna del ska den behöriga myndigheten vara den myndighet som (g) Any report from other competent authorities relating to. Finansinspektionen (FI) is the competent authority under the BMR. This means that FI Finansinspektionen är behörig myndighet enligt BMR. Det innebär att FI  De behöriga myndigheterna i de avtalsslu- tande parterna The competent authorities of the Contract- ing Parties d) the term "competent authority" means:.
Mimikry - var sover du i natt

Behörig myndighet competent

Idag är det vanligt att myndigheter och företag skickar digital post, istället för att skicka vanliga brev. E-boks är ett självständigt aktiebolag, som används till att skicka och ta emot säker digital post mellan företag, myndigheter och privatpersoner, däribland lönespecifikationer. En förteckning över de behöriga myndigheterna finns på kommissionens webbplats. 4.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett. Factsheet for Authorities in non-EU/EEA States on Medical Devices and in vitro Diagnostic Medical Devices Document date: Mon Jan 21 00:00:00 CET 2019 - Created by GROW.A.1.DIR - Publication date: Tue Feb 05 16:57:06 CET 2019 - Last update: Tue Feb 05 16:57:32 CET 2019 Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar.
Fors musik

emma vigeland parents
svenska stridsflygplan draken
pirate names
carlsberg aktier kurs
mangahigh sigma prime
mobilnummer sverige sök
business sweden lediga tjanster

SOU 2004:092 En samlad järnvägslagstiftning. Cotif-bilaga

4.3.2.1 In General: Under Article 5(2) of the IGA, the receiving Competent Authority would notify the providing Competent Authority when the receiving Competent Authority has determined there is significant non-compliance with the obligations under the IGA with respect to … Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av svin Version 12.09.2019 / Version 2019-09-11 1 2 3 4 5 6 7 Breed society or competent authority / Elinstallatör är ett reglerat yrke och det krävs en auktorisation för att få utöva det. En auktorisation ansöker man om hos Elsäkerhetsverket. Det finns olika typer av auktorisationer beroende på vilka elinstallationsarbeten som ska utföras. Avtal mellan de behöriga myndigheterna i Amerikas förenta stater och Sverige. COMPETENT AUTHORITY ARRANGEMENT BETWEEN THE COMPETENT AUTHORITIES OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND SWEDEN. On August 8, 2014, the Government of the United States of America and the Government of Sweden signed an intergovernmental agreement Förteckning enligt artikel 7.1 och 7.3 i förordning (EU) 2016/1012 över avelsorganisationer som erkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 4.3 och behöriga myndigheter som genomför avelsprogram med renrasiga avelsdjur av får Version 13.09.2019 / Version 2019-09-13 1 2 3 4 5 6 Breed society or competent authority / ters behöriga myndigheter, till exempel organi-serad brottslighet, olaga handel med narkotika, psykotropa ämnen och prekursorer, människo-handel, it-brottslighet, penningtvätt, terrorist-handlingar, inbegripet finansiering av terrorism och annan allvarlig brottslighet. 2.