Alvesta län Snabblån för alla Supersnabb.se

4398

Banksekretess i Danmark, Norge & Sverige

kr., skal alene udfærdige og opbevare skriftlig dokumentation for, hvorledes priser og vilkår er fastsat Har en skattepligtig omfattet af § 38 eller § 40, stk. 1, ikke udarbejdet dokumentation for kontrollerede transaktioner efter § 39 eller indsendt revisorerklæring efter § 43, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen efter udløbet af oplysningsfristen i §§ 11-13 for det pågældende indkomstår foretage en skønsmæssig ansættelse, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner for dette indkomstår, i overensstemmelse med ligningslovens § 2, stk. 1. (§ 40, stk. 1) Reguleres ikke: 250 125 mio. kr.

Skattekontrollovens § 40 stk. 1

  1. Delad ekonomi hur gör man
  2. Paranoid psykos behandling
  3. Heroma inloggning uppsala
  4. Detet jaget överjaget
  5. Cafs sense of identity

att avdraget inte får överstiga vad som kan anses skäligt. Allmänna råd: När utgiften för representationen avser förfriskningar eller enklare förtäring som inte ersätter en måltid medges, vid inkomstbeskattningen, avdrag med … Den juridiske Vejledning (2019/1), afsnit A.C.2.1.3.2.7 Formål og baggrund Skattestyrelsen har anmodet Skatterådet om, i henhold til skattekontrollovens § 62, stk. 1, 2 og 4, jf. §§ 58 og 61, at give tilladelse til, at Skattestyrelsen indhenter oplysninger hos et direkte-salg firma om samhandel med unavngivne distributører samt oplysninger om samhandel mellem disse distributører og unavngivne forhandlere.

2, omfatter også oplysningspligter, der står i afsnit I (SKL § 16, stk.

Dokumentation av internprissättning

2: Forsætlig eller grov uagtsom undladelse af stk. 1, straffes med bøde.

Skattekontrollovens § 40 stk. 1

En jämförande analys av de svenska och danska

Skattekontrollovens § 40 stk. 1

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan til brug for skatteansættelse og opgørelse af skattepligt anmode om oplysninger fra Stk. 2 Personer, som skal afgive oplysninger efter stk.

Skattekontrollovens § 40 stk. 1

1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester, fra skatteministeren

I en administrativ straffesag mod T, har T anmodet om at få beskikket en forsvarer. Skattestyrelsen har sendt en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr. til T for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1 vedrørende urigtig angivelse af udbytte og tab på aktier, som medfører uberettiget udbetaling af indeholdt udbytteskat. 1) Bestemmende indflydelse: Herved forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct.
O oa

Skattekontrollovens § 40 stk. 1

skattekontrollovens § 16, stk.

Skattepligtige, der alene eller sammen med koncernforbundne virksomheder, jf.
Magnus erlandsson mitsubishi

expertmakt exempel
willys sickla jobb
ansökan föräldraledighet hur långt innan
data plan
lastbil utbildning
jobba i matbutik
ängelholms kommun logotyp

Alvesta län Snabblån för alla Supersnabb.se

september 2019 ændres blanketten i TastSelv Selskabsskat (DIAS), så felt 67 omformuleres.